Klokkenluidersbeleid

Poppies Bakeries zet zich in voor de hoogste normen van bedrijfsethiek en het naleven van de wet- en regelgeving. Daarom is het belangrijk om het melden van eventuele zorgen over feitelijk of vermoedelijk wangedrag binnen de bedrijfsvoering van Poppies Bakeries mogelijk te maken. Dit beleid is in overeenstemming met het onderdeel ‘Stellen van vragen en melden van wangedrag’ van de gedragscode van Poppies Bakeries.

Wangedrag kan gemeld worden aan de Ethische Commissie:

  • per brief (als je het anoniem wil melden): Ethische Commissie - Kasteelstraat 29 - 8980 Zonnebeke
  • per e-mail: ethicalcode@poppies.com

Lees het volledige klokkenluidersbeleid hier.